انجام پروژه های صنعتی , تحقیقاتی , پژوهشی و دانشجوئی توسط تیم پژوهشی و تحقیقاتی مرکز شیمی ایران


سایت مرکز شیمی ایران با بهره مندی از کارشناسان خبره در زمینه شیمی , آماده انجام انواع پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و دانشجویی در زمینه مهندسی شیمی، نفت و پلیمر به صورت تخصصی می باشد.
کارشناسان تیم مرکز شیمی ایران پس از بررسی پروژه، اقدام به ارائه پیشنهاد فنی و مالی حداکثر تا 48 ساعت با توجه به خواسته های شما می نمایند.

فرايند سفارش پروژه :

1-    ثبت پروژه:

برای شروع ثبت سفارش کافی است که فرم مختصر سفارش پروژه را به طور دقيق و کامل پر نماييد. توجه داشته باشید که پروژه طبق مواردی که درخواست می کنید انجام می شود. لذا همه موارد را قید نمایید.
ضمنا اطلاعات شما نزد مرکز شیمی ایران کاملا محرمانه نگهداری می شود و به هیچ عنوان در اختیار هیچ کسی قرار نمی گیرد و به صورت کاملا امن نگهداری می شود.

2-    بیعانه:

در صورتی که پروژه شما برای ما قابل انجام باشد قیمت گذاری می شود. پروژه های بزرگ به چند فاز تقسیم می شوند و مرحله به مرحله تسویه می شوند.

تحویل پروژه:

شما پس از مشاهده قسمت‌هايي از پروژه تکميل شده می‌توانيد با پرداخت مبلغ باقی مانده، فايل پروژه را دریافت نمایيد.

3-    خدمات پس از فروش :

پس از پايان کار در صورتی که پروژه از نظر شما نياز به اصلاح داشت سريعا اصلاحات را انجام خواهيم داد. حداقل ده روز فرصت بررسی خواهید داشت. شما می توانید مدت زمان بیشتری را درخواست نمایید
انجام پروژه ها به صورت تخصصی توسط نرم افزارهای :

انجام پروژه Aspen Hysys
انجام پروژه Matlab
انجام پروژه Fluent
انجام پروژه COMSOL
انجام پروژه Office
انجام پروژه Ansys
انجام پروژه برنامه نویسی

انجام پروژه aspen plus برای شبیه سازی و طرّاحی فرایند
انجام پروژه aspen bjac برای شبیه سازی و طرّاحی مبدل
انجام پروژه aspen HTFS برای طرّاحی مبدل
انجام پروژه aspen polymer برای شبیه سازی واکنش های پلیمری
انجام پروژه aspen adsim برای شبیه سازی جذب سطحی
انجام پروژه aspen dynamic برای شبیه سازی فرایندهای پویا (دینامیک)
انجام پروژه aspen Icarus برای براورد اقتصادی فرایندهای شیمیایی
انجام پروژه hysys dynamic برای شبیه سازی فرایندهای پویا
انجام پروژه pipesys برای شبیه سازی خطوط لوله
انجام پروژه chem cad برای شبیه سازی فرایندهای شیمیایی
انجام پروژه Fluid Flow
انجام پروژه متمتیکا
انجام پروژه میپل (Maple)

و سایر نرم افزار های مهندسی شیمی، نفت و پلیمر توسط این مجموعه انجام می پذیرد.

 


لطفا در این قسمت مستندات پیوست خود را حداکثر تا 4 فایل آپلود نمائید