جزئیات کسب و کار

>
سایت شرکت : petrozomorod.com
نوع فعالیت : تولیدی
خلاصه فعالیت : تولید کننده اتیلن دی کلراید یا دی کلرو اتان
محدوده کاری : مركزي / ساوه

آخرین محصولات ثبت شده


اتیلن دی کلراید
(EDC)