جزئیات کسب و کار

>
سایت شرکت : www.nikanwestgilsonite.com
نوع فعالیت : انتخاب نوع فعالیت
خلاصه فعالیت : تولید و بسته بندی گیلسونایت (قیرطبیعی)
محدوده کاری : کل کشور

آخرین محصولات ثبت شده


کلوخه ی گیلسونایت
(Nikan West Gilsonite)(Nikan West Gilsonite)(Nikan West Gilsonite)(Gilsonite)

کلوخه ی گیلسونایت
(Nikan West Gilsonite)(Nikan West Gilsonite)(Nikan West Gilsonite)(Gilsonite)

کلوخه ی گیلسونایت
(Nikan West Gilsonite)(Nikan West Gilsonite)(Nikan West Gilsonite)(Gilsonite)

کلوخه ی گیلسونایت
(Nikan West Gilsonite)(Nikan West Gilsonite)(Nikan West Gilsonite)(Gilsonite)